استخر بی پایان؛ رویای شنا کردن در رودخانه را به استخر خانگی آورده است. این سیستم با ایجاد جریان در سطح آب استخر این امکان را به شناگران می دهد تا زمان زیادی به صورت ثابت در یک نقطه معین شنا کنند.استخر بی پایان، که با نامهای: استخر بی انتها، استخر اندلس پول، endless pool، نیز شناخته می شود تمام مزایای یک استخر شنا در فضای باز را برای کاربران فراهم می کند. از آنجایی که بسیاری از افراد به استخرهای بزرگ عمومی و مراکز آب درمانی دسترسی ندارند، از سیستمی به نام استخر بی انتها، در استخرهای خانگی استفاده می شود. استخر بی انتها، دارای طراحی هوشمندی است که در فضاهای محدود ۱۰ تا ۱۵ متر مربع، قابل احداث می باشد. این استخرها دارای یک پمپ مخصوص می باشند که وظیفه آن ایجاد جریان مخالف آب در استخر است. در این سیستم هر چه فاصله پمپ تا سیستم پرتاب آب نزدیکتر باشد و همچنین پمپ و دیواره استخر در یک سطح باشد راندمان مطلوب تری بدست می آید.